Grensovergang

Opgelet: Vanaf 2 februari 2022 ben je als chauffeur verplicht voortaan bij elke grensovergang dit te registreren in de tachograaf.

Grens Over